Zpráva z úspěšného 

setkání milovníků záhad – "Společná cesta za poznáním II."

které se uskutečnilo ve dnech 17. - 19. května 2002 v Morkovicích, Litenčická pahorkatina, oblast zvaná "Amerika" 

v rekreačním středisku CaMilla (informace v prospektu)

Přes všechny očekávané i neočekávané změny se opět sešlo tolik účastníků jako v loňském roce. Pouze složení bylo trochu jiné - ubylo návštěvníků čajoven a milovníků tantry, přibylo zájemců o seriózní výzkum v oblasti záhadných jevů a praktické zkušenosti. Počasí bylo příznivé, strava (i vegetariánská) výborná a mezi účastníky vládlo (jak jinak) porozumění a touha po informacích.

Za rok se snad opět sejdeme v podobné "sestavě" a snad přijedou i ti, kteří odřekli účast na poslední chvíli.

 Na programu byly přednášky a zejména diskuse na téma:

Mgr. Jan Pavlík - Odhalí věda záhady lidské paměti +diskuse na dané téma)

JUDr. Jiří Kult - Slavní učenci v ranné historii výzkumu parapsychologických jevů

Vladimír Šiška - Hledání našich kořenů - Keltové

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc - Kultivace vědomí jako cesta moderního vzdělávání (+diskuse na dané téma)

Věra Burgetová - Astrální svět

Ilona Podhrázská - Moje zkušenosti s mimosmyslovým vnímáním, zprávy mimozemšťanů 

Ivan Mackerle - Zážitky z cest - setkání s olgoj-chorchojem

Anna Strunecká - Poznáváme léčivé byliny

Dana Wittlerová - Šokující pravda o potravinách

Karel Rašín - Astrologie dnes

Jan Šindel - Neviditelné přírodní bytosti

  

Obrazová příloha:

Ilona Podhrázská a Jar. Večerník při odpolední siestě

Diskuse s prof. Struneckou v hale            

Skupinka účastníků se chystá na vycházku po okolí

Paní prof. Strunecká nás seznamuje s bylinami

Totéž v detailu                       

Bylinky rostou všude na dosah ruky

Na přednášce v jídelně (Večerník, Miškovský, Šiška, Kult)

Jan Šindel nás učí pracovat s virgulí (Burgetová, Šeligová)

 

 Těšíme se na další setkání !