Olomoučtí milovníci záhad a projekt "Záře" pořádají

 

Setkání milovníků záhad – "Společná cesta za poznáním II."

 

které se uskuteční ve dnech 17. - 19. května 2002 v Morkovicích, Litenčická pahorkatina, oblast zvaná "Amerika" v rekreačním středisku CaMilla

Na programu jsou přednášky a zejména diskuse na téma:

"Záhadné jevy kolem nás a jak je vědecky i nevědecky vysvětlit"

"Informace z nehmotných světů"

 

Přednášet budou laici i vědečtí pracovníci: 
prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. z Karlovy university, členové a příznivci klubu "Záře"

 

Pravděpodobný program:

Pátek: (18 - 22 hod.)

Mgr. Jan Pavlík - Informační složka energie a hmoty, morfogenetické pole

JUDr. Jiří Kult - Slavní učenci v ranné historii výzkumu parapsychologických jevů

Sobota: (9 - 20 hod.)

Vladimír Šiška - Hledání našich kořenů - Keltové

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc - Esoterické znalosti a výchova dětí

Jan Hrdina - Rosslynská kaple

Věra Burgetová - Astrální svět

Ilona a Iva Podhrázská - Naše zkušenosti s mimosmyslovým vnímáním

Neděle: (9 - 12 hod.)

Dana Wittlerová - Šokující pravda o potravinách

Karel Rašín - Astrologie dnes

Překvapení :  Ivan Mackerle, zážitky z cest za záhadami

Cena za ubytování, plnou penzi a program:

Pátek - Neděle : pracující 650,- Kč, studující 15 - 26 let, důchodci, nezam. 450 Kč, děti 6 - 15 let 350 Kč 

Sobota - Neděle : pracující 400,- Kč,            "            "            "            "   300 Kč 250 Kč

Pouze sobota (se stravou bez noclehu) : pracující: 200,- Kč, studující, důchodci atd. 150  "    "   100 Kč

Sobota - příchozí bez ubytování s vlastní stravou: Jednotné vstupné na program: 50 Kč 

Stravování se zahajuje v pátek večeří a končí nedělním obědem! Vegetariánská strava je možná pouze na objednávku předem - upozorněte při přihlášení! Pozor - poslední místa jsou pouze v chatkách (4-lůžkové).

Po dohodě lze zajistit dopravu z nejbližší vlakové stanice na hlavní trase. Do Morkovic je výhodnější autobusová doprava, doporučujeme však vlastní dopravu autem.

Během semináře je možnost individuální poradny s lektory.

POZOR! Omezený počet míst 50 účastníků. Čekejte na potvrzení účasti. Přednostně bude zajištěna dle pořadí přihlášek a úhrady poplatku předem na účet: 1425841-811/0100 KB Olomouc.

Potvrzení o převodu vezměte s sebou, banka dává výpis pozdě. Platíte-li složenkou nemusíte ústřižek brát, pošta avizuje ihned. Je možné platit i hotově na místě dle rozsahu služeb.
(Při zrušení objednávky v době 8 dnů před akcí účtujeme stornopoplatek 20%, zbytek se vrací.)

Pokyny pro zájemce - přihlášky na adrese:

Mgr. Jan Pavlík, Varšavské nám. 1, 779 00 Olomouc, tel.:068/542 33 71, mob. 0728/887459,

E-mail: jpavol@volny.cz, jpav.zab@worldonline.cz.