Setkání milovníků záhad v Morkovicích 23.-25. května 2003

       Pan Karlík z Trnavy

  Ivan Mackerle předn. o Nan Madolu

      Klub "Záře" a další účastníci

         Počasí nám přálo

       Mackerle a Hrdinovi

     Na přednášce v jídelně