Morkovice 2003 – debata o záhadách I.

Akci pořádal Mgr. Jan Pavlík, bez něhož by nebylo možné tuto akci udělat. Projekt Záře se spolupodílel na pořádání akce po stránce odborné a zajistil část přednášek.

Letos stejně jako v předchozích 2 letech jsme se vypravili do obce Morkovice, která leží kousek od Vyškova. Konala se zde záhadologická akce Morkovice 2003, na kterou přijeli badatelé z České a Slovenské republiky aby se podělili o své zážitky a zkušenosti společně s širokou veřejností.

Celkové osazenstvo této akce tvořilo 35 lidí, kteří se o záhady buď aktivně, nebo pasivně zajímají. V pátek, ihned po příjezdu nás očekávala bohatá večeře a poté následovalo představování jednotlivých účastníků. První přednášku měl pan Karlík ze Slovenska, který nám představil záhadologický časopis UFO Magazín, který začal opětovně vycházet na Slovensku jako čtvrtletník.  

Následovala videoreportáž z kruhů v obilí na Slovensku, kde jsme se mohli přesvědčit, že je skutečně velice obtížné tento fenomén správně podchytit. Oblast v okolí Trnavy, kde je zaznamenáno největší množství kruhů, je totiž velice rovinatá a nafilmovat kruh z výšky je velice obtížné. Jak pan Karlík správně poznamenal, ne každý záhadologický spolek má k dispozici vrtulník  a proto je třeba využívat různé alternativní metody jak kruh nafilmovat. Kupříkladu ze sloupu vysokého napětí, který stál poblíž. (upozorňuji že tuto praxi rozhodně nikomu nedoporučuji zkoušet, protože je to velice nebezpečné).  

Kromě kruhů v obilí nás pan Karlík seznámil i s pozorováním UFO přímo nad jadernou elektrárnou Jaslovské Bohunice. Zdejší ostraha zde zaznamenala trojúhelníkovitý objekt, na kterém pozorovali tři světelné body na jeho hrotech a čtvrtý světelný bod přímo uprostřed. Celkově to pozorovalo několik desítek zaměstnanců elektrárny a dokonce to bylo dáno i do oficielního zápisu o události. Bohužel ředitel elektrárny následně nařídil veškeré materiály skartovat a všem zakázal pod pohrůžkou výpovědi o celé události hovořit.

Následovala debata až do pozdních nočních hodin, kde se probíralo vše možné i nemožné.                                                                    

Druhý den ráno měl přednášku Vladimíra Šiška – vedoucího projektu Záře, na téma Keltové a jak to vlastně bylo doopravdy. Vzhledem k tomu, že nám počasí skutečně přálo, celá společnost se přesunula ven na sluníčko a debata probíhala za přítomnosti poletujícího hmyzu a opalování posluchačů. Dozvěděli jsme se že Keltové vlastně obývali celou Evropu a dokonce byl za jejich působnosti na našem území vytvořen i první vlastní stát. Tato skutečnost se začíná pomalu dostávat i mezi širokou veřejnost a nebude trvat příliš dlouho, aby se začaly přepisovat učebnice ve školách. Ty současné totiž tvrdí, že první správní celek na našem území byla země kupce Sáma.

Vladimír Šiška

Přednášku před obědem měl Ivan Mackerle. Bohužel jsem se jí nemohl ze zdravotních důvodů zúčastnit, takže tento odstavec napsal můj kolega

Další přednášku měl známý český badatel záhad a cestovatel Ivan Mackerle. Promítal ukázky ze své expedice do Polynésie, kde zkoumal archeologickou záhadu zapomenutého města Nan Madol. Je to korálový ostrov Ponape v Tichomoří na kterém stála kdysi neobvyklá stavba gigantického města z balvanů těsně vedle mořské laguny. Bylo zde zcela proti logice vytvořeno několik desítek umělých ostrovů, jejíž účel se nikdy nepodařilo objasnit. Záhadou bylo jak bylo toto město postaveno z takových kvádrů, když nejbližší lom byl vzdálen 14 km a kvádry byly těžké 5 tun a jeden z nich dokonce 50 tun. Kdo takové město stavěl? Domorodci věří, že před 12 000 lety tu byla legendární země Mu, kde žili obří lidé a která se potopila. Byly zde pověsti o třech rasách lidí: První rasa lidí dokázala létat, druhá byli opičí lidé a třetí bylo obojživelní obří lidé. Vypráví se, že guvernér ostrova porušil zákaz vstupu do tohoto místa a otevřel hrobky obřích lidí, kteří měřili údajně dvakrát tolik, co člověk. Vzápětí se strhla bouře a ozval se od moře podivný zvuk na mořské mušle. Do rána zemřel. Koloniální lékař nikdy nepřišel na příčinu jeho úmrtí. Celá Lemurie byla původně zaměňována za kontinent Mu, která tu byla údajně před 250 000 lety než se potopila.  

Ivan Mackerle

Po obědě následovala přednáška Karla Rašína - také člen projektu Záře a zabývá se především záhadou únosů lidí do UFO. Téma bylo vybráno zajímavě: Znásilnění muže sukubou. Karel Rašín napřed přečetl kapitolu ze své knihy – což přítomné poměrně značně zaskočilo. Zážitek, který je v knize popsán, se rozhodně nedá zařadit mezi tuctové záhady. Částečně to vypadalo na pornografickou beletrii avšak po přečtení další části kapitoly, se zde nacházejí klasické znaky únosu – nemožnost pohybu oběti, vyšetření záhadnými předměty atd.

Další podrobnosti doplnil kolega Šiška. Především upozornil, že klasickým příznakem tzv. únosu do UFO je pozorování malých postaviček, které mají šedou barvu pokožky (oblečení?)a velké mandlové oči. Svědkové, kteří svůj zážitek ohlásí, se přitom nepovažují za žádné hrdiny a jde jim především o poskytnutí pomoci. Přeci jenom s takovýmto zážitkem nelze jen tak jít do nemocnice a zkusit se poradit s lékařem. Asi si dokážete představit, co by poté následovalo. (psychiatrie atd.)  

Karel Rašín

Svědci, kteří se ohlásí nám, jsou podrobování výslechu, který ovšem není nic nepříjemného. Otázky pokládá vyškolený psycholog, který má zájem především o zklidnění dotyčného svědka a o nenásilné zjištění skutečné podstaty věci. V některých případech se používá i tzv. regresní terapie, Kdy je svědek se svým souhlasem přiveden do změněného stavu vědomí a poté odpovídá na otázky. Karel Rašín znovu zdůraznil, že tento „výslech“ je zcela dobrovolný a naprosto nenásilný. Získané údaje jsou považovány za soukromé a bez souhlasu svědka není možné s nimi manipulovat nebo je zveřejňovat.

Následně se rozpoutala volněji vedená debata na téma „únosy do UFO“, do které se zapojili skoro všichni posluchači. Posléze nás Věra Burgertová seznámila s fenoménem Anastázie. Mimoto se mezi posluchači vytvořily skupinky debatujících, kteří rozebírali různá témata. Čas nám rychle uběhl a po opětovně dobré večeři – až na ty knedlíky, které nám tady v hojném počtu podstrojují neustále a pořád  jsme se přesunuli do večerního programu. Ten spočíval v promítání přírodopisného snímku na videu a následné debatě. Pokračování probíhalo u večerního táboráku společně s opékáním buřtů a vyprávěním vtipů.  

 

Pan Pavlík vystoupil hned ráno se svou přednáškou o datu možného zániku světa. Kromě toho nás seznámil s několika teoriemi zrychlování času                                                                                         

Neděle – poslední den akce. Pan Pavlík vystoupil hned ráno se svou přednáškou o datu možného zániku světa. Kromě toho nás seznámil s několika teoriemi zrychlování času. Také informoval o záhadné planetě „X“, která zde údajně existovala před 150.000 lety a která se zřejmě srážkou s nějakou jinou planetou nebo vesmírným tělesem rozbila na malé kousky.  

Mgr. Pavlík

 

Pan Chudáček měl další přednášku. Respektive pan Setox jak si nyní říká. Začal povídat o magnetickém poli Slunce, které částečně ovlivňuje i Zemi. Ovšem je pravda, že podle výpočtů pana Setoxe je tato síla velice malá. Ovšem v případě že by Slunce začalo vibrovat se tato síla může mnohonásobně zvětšit a může až dojít k zastavení rotace Země. Údajně je pro to precedens v Bibli, která popisuje situaci, kdy se Slunce zastavilo.


Pan Setox následně začal vyprávět o Darwinově teorii, poté do toho zapojil skokový posun apod. Musím se osobně přiznat, že jsem se v tom přílivu naprosto různorodých informací začal pomalu ztrácet. A mezi posluchači, soudě podle jejich strnulého postoje, na tom bylo hodně lidí stejně jako já. Bohužel se nám nedostalo vysvětlení o technických podrobnostech u vibrace Slunce atd. 

 

Pan RNDr. Chudáček alias Setox

Další téma pana Setoxe byly agrosymboly. Musím se přiznat, že jsem od něj poprvé zachytil informaci, že se dá z fotografií a atlasů místa (konkrétně se jednalo o fotografie agrosymbolů v Británii) pomocí regresní metody zjistit, jak došlo k polehání obilí. Energie, které zde prý cítí, jdou podle pana Setoxe až do výše několika tisíc metrů do vzduchu a několik stovek metrů pod zem.

Piktogramy jsou zvláštním zářičem zón, stejně tak jako hákový kříž, nebo pyramidy. Tam kde vystupuje číslo Pí tam je zóna. Podle pana Setoxe jsou agrosymboly jakousi pumpou mezi Plejádami a Zemi. Takže to funguje jako energetický kanál, který může sloužit pro čerpání energie mimozemských lodí.

Informoval nás o svém objevu zón, které se nacházejí všude kolem nás a jedná se vlastně o jisté silové pole. Aby ho mohl měřit, navrhl si vlastní jednotku této síly. Základ jednotky momentu esoterické síly je podle pana Setoxe Ampér na čtvereční metr. (Takto nám to bylo vysvětleno, ovšem je pravda že nejsem v této oblasti natolik vzdělaný, abych mohl posoudit, zda je to nesmysl nebo ne). Zóny můžeme vytvářet i v obilném poli. Protože když podle pana Setoxe, vyšlapeme kruh v obilí, tak zároveň vznikne zóna. Intenzita zóny se neustále mění. Nejvíce nabité zóny mají údajně lodě mimozemských návštěvníků, kterým to pomáhá překonávat velké vzdálenosti. Zóny mají 12 barev vírů, podle který se dají rozlišovat. Pan Setox mentálním dotazem získává informace o tom jak vznikly a jak se hýbou. Většinou zjišťuje, že zóny jsou pozitivní a lidem pomáhají. Ovšem jsou i velice nebezpečné zóny.

Pan Setox nám ještě vyprávěl o tom, jak radiovým signálem pomáhá svým bramborám v růstu a jak je tím dokáže i hnojit a působit proti škůdcům. Prý to funguje lépe než klasické chemické postřiky a je to mnohem zdravější.

Mimochodem pan Setox je velice příjemný starý pán se kterým se dá normálně hovořit.

Poté již následovala volná debata a postupné balení věcí účastníků před odjezdem.

Morkovice 2003 skončily úspěšně a příští rok se budou konat v přibližně stejném termínu (21. - 23. května 2004).        

 

                                                                     Petr Dědič